Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Japanese Language Proficiency Test

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (JLPT) 2010
Ο διαγωνισμός Iαπωνικής Γλώσσας Japanese – Language Proficiency Test (JLPT) διεξάγεται υπό την αιγίδα των pan Foundation και Japan Educational Exchanges and Services από το 1984, ως ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης και πιστοποίησης του επιπέδου της Ιαπωνικής γλώσσας για όσους δεν την έχουν ως μητρική.

Νέα Μορφή Εξετάσεων

Με την πάροδο του χρόνου, οι υποψήφιοι διαφοροποιήθηκαν και η χρήση των αποτελεσμάτων του JLPT διευρύνθηκε καθώς αυτά συμπεριλαμβάνονται σε διαδικασίες ελέγχου υποψηφίων εργαζομένων, καθώς και στην αξιολόγηση προσωπικού για προαγωγές και αυξήσεις μισθών. Επίσης, υποβλήθηκαν πολλές σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση των εξετάσεων από όλο τον κόσμο.

Για να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη συνάφεια και η ορθότητα του JLPT, το Jαpan Foundation και το Japan Educational Exchanges and Services θα εισάγουν μία αναθεωρημένη εκδοχή του διαγωνισμού από το 2010. Ο νέος αυτός διαγωνισμός αποκομίζει όλα τα πλεονεκτήματα της πλέον ανεπτυγμένης έρευνας για το ιαπωνικό παιδαγωγικό σύστημα και τη θεωρία των διαγωνισμών και αντικατοπτρίζει τον ευρύ πλούτο στοιχείων που συσσωρεύτηκαν από τότε που ξεκίνησε ο πρώτος διαγωνισμός JLPT, πριν από 20 χρόνια περίπου.

Σημεία αναθεώρησης
(1) Αναθεώρηση με σκοπό τον υπολογισμό της ικανότητας επικοινωνίας αναγκαίας για την εκτέλεση καθηκόντων.
Δίνοντας έμφαση τόσο στην πρακτική ικανότητα επικοινωνίας στα Ιαπωνικά, όσο και στη γνώση της Ιαπωνικής γλώσσας, η εξέταση αυτή μετράει τη γνώση της γλώσσας που περιλαμβάνει λεξιλόγιο και γραμματική, καθώς και την ικανότητα που απαιτείται για την εκτέλεση επικοινωνιακών καθηκόντων χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση.

2) Αναθεώρηση με σκοπό την αύξηση του αριθμού των επιπέδων από 4 σε 5
Ο νέος διαγωνισμός αυξάνει τον αριθμό των επιπέδων από 4 (επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3, επίπεδο 4) σε 5(N1, N2, N3, N4, N5). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αντιστοιχία των επιπέδων του νέου διαγωνισμού με αυτήν του παλαιού.
Επίπεδο
Περιεχόμενο
Κατηγορία εξετάσεων
(χρόνος εξετάσεων)
N1
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 1, αλλά σχεδιασμένο να υπολογίζει λίγο πιο προχωρημένες ικανότητες
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο/Γραμματική), Ανάγνωση
(110 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(60 λεπτά)
Ν2
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 2
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο/Γραμματική), Ανάγνωση
(105 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(50 λεπτά)
Ν3
Τοποθετείται σαν γέφυρα μεταξύ των παλαιών επιπέδων 2 και 3 (καινούριο επίπεδο)
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο)
(30 λεπτά)

Γνώση της γλώσσας
(Γραμματική),
Ανάγνωση
(70 λεπτά)

Ακουστική κατανόηση
(40 λεπτά)
Ν4
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 3
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο)
(30 λεπτά)
Γνώση της γλώσσας
(Γραμματική),
Ανάγνωση
(60 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(35 λεπτά)
N5
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 4
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο)
(25 λεπτά)
Γνώση της γλώσσας
(Γραμματική),
Ανάγνωση
(50 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(30 λεπτά)


***Οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν όπως και στις προηγούμενες εξετάσεις. Σημειώστε ότι το νέο JLPT δεν συμπεριλαμβάνει εξετάσεις απευθείας υπολογισμού προφορικής ή γραπτής ικανότητας.

Λεπτομέρειες για τις νέες εξετάσεις μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού JLPT : http://www.jlpt.jp

Οι εξετάσεις για το έτος 2010 θα διεξαχθούν την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

Περίοδος αιτήσεων : Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 - Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Για την αίτηση θα χρειαστείτε 2 φωτογραφίες (3 Χ 3cm) και εξέταστρα ως ακολούθως:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Ν1
50 ΕΥΡΩ
Ν2
49 ΕΥΡΩ
Ν3
48 ΕΥΡΩ
Ν4
47 ΕΥΡΩ
Ν5
46 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες :

SPEAK Ξένες Γλώσσες
Εγνατία 116, 54622
Τ: 2310225717, info@speak.edu.gr